Pravni akti

Statut
Izmjene i dopune statuta 2014. godine
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Proces zaprimanja likvidiranja i placanja računa
Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama
Pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravilnik o zaštiti na radu
Zaključci s 13. sjednice upravnog vijeća
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2017. godini
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za snabdijevanje za 2018. godinu
Zaključci s 14. sjednice upravnog vijeća
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Zaključci s 15. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 16. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 17. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 18. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 19. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 20. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 21. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 22. sjednice upravnog vijeća
Kurikulum DV Rapčići za ped. god. 2018. -2019.
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za ped. 2018. - 2019
Zaključci s 23. sjednice upravnog vijeća
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Zaključci s 24. sjednice upravnog vijeća
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za snabdijevanje
Zaključci s 25. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 26. sjednice upravnog vijeća
Odluka o poništenju natječaja - knjigovodja od 17.6.2019.
Zaključci s 27. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 28. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 29. sjednice upravnog vijeća
Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Zaključci s 30. sjednice upravnog vijeća
Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića "Rapčići" za ped. 2018/19.
Kurikulum DV Rapčići za ped. god. 2019. -2020.
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za ped. 2019. - 2020.
Zaključci s 32. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 33. sjednice upravnog vijeća
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići
Zaključci s 34. sjednice upravnog vijeća
Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda
Zaključci s 35. sjednice upravnog vijeća
Odluka o povećanju plaće zaposlenicima ustanove "Dječji vrtić Rapčići" Žminj
Zaključci s 36. sjednice upravnog vijeća
Odluka o izabranim ponuđačima za snabdijevanje proizvodima i uslugama na rok od godinu dana
Zaključci s 37. sjednice upravnog vijeća
Odluka o daljnjem zatvaranju vrtića
Zaključci s 38. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 39. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 40. sjednice upravnog vijeća
Zaključci s 41. sjednice upravnog vijeća
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića
Procedura o blagajničkom poslovanju u Dječjem vrtiću
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Dječjem vrtiću
Procedura zaprimanja eracuna
Zaključci s 42. sjednice upravnog vijeća
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Rapčići za pedagošku godinu 2019./20.
Poziv i zaključci s 43. sjednice upravnog vijeća
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020./2021.
Kurikulum Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2020./2021.
Poziv i zaključci s 44. sjednice upravnog vijeća
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Poziv i zaključci s 45. sjednice upravnog vijeća
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Zaključci s konstituirajuće sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s prve sjednice upravnog vijeća
Plan nabave u 2021. godini
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
Procedura naplate prihoda
Poziv i zaključci s druge sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s treće sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s četvrte sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s pete sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s šeste sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci sa sedme sjednice upravnog vijeća
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2020./2021.
Poziv i zaključci s osme sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s devete sjednice upravnog vijeća
Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2021./2022.
Kurikulum Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2021./2022.
Poziv i zaključci s desete sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s jedanaeste sjednice upravnog vijeća
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Poziv i zaključci s dvanaeste sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s trinaeste sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s četrnaeste sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s petnaeste sjednice upravnog vijeća
Plan nabave u 2022. godini
Poziv i zaključci s šestnaeste sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci sa sedamnaeste sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s osamnaeste sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s devetnaeste sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s dvadesete sjednice upravnog vijeća
Prijedlog plana upisa djece u Dječji vrtić Rapčići Žminj za pedagošku godinu 2022./2023.
Poziv i zaključci s dvadesetiprve sjednice upravnog vijeća
Poziv i zaključci s dvadesetitreće sjednice upravnog vijeća